Keski-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen toiminnassa on mukana eri ikäisiä, erilaisista taustoista tulevia ja erilaisilla luonteenpiirteillä varustettuja ihmisiä. Meitä yhdistää toisiimme halu seurata Jeesusta ja elämä Jumalan läheisyydessä. Piirimme tarkoituksena ja tehtävänä on varustaa jokainen toimimaan oman paikkakuntansa ja alueensa parhaaksi sekä viemään evankeliumia eteenpäin lähipiiristään alkaen aina maailman ääriin saakka. Uskomme, että jokainen Jeesuksen oma on kutsuttu elämään uskoaan todeksi ja palvelemaan lahjoillaan (1 Piet. 2:9). Jeesuksen antama lähetystehtävä (Matt. 28) ei onneksi ole annettu ainoastaan yhdelle tai kahdelle ihmiselle, vaan Jeesus tarkoitti, että saamme elää Jumalan perheväkenä toteuttaen yhdessä lähetyskäskyä. Tästä Paavali kirjoittaa ”Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä.” (Ef. 2:19) Tämä tuo elämään merkityksen, rauhan ja ilon yhteydestä toisiin.

Keski-Pohjanmaan Ev. Lut. Kansanlähetys on itsenäinen yhdistys, joka toimii pääasiassa Keski-Pohjanmaan alueella. Keski-Pohjanmaan Kansanlähetys toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetys- ja herätysliikkeenä. Toimimme useilla eri paikkakunnilla yhdessä seurakuntien kanssa järjestäen samanaikaisesti myös täysin itsenäistä toimintaa. Haluamme yhdessä rakentaa hengellistä kotia sitä kaipaaville ja toimia alueemme ja paikkakuntamme parhaaksi. Toimitilamme sijaitsee Kokkolassa (Rantakatu 16, 2.krs).

Kansanlähetyksen ohjelmaan tutustumalla on mahdollista saada tarkempi kuva arvoistamme ja toiminnastamme.

Olet tervetullut mukaan tutustumaan ja liittymään joukkoomme! Voit myös halutessasi liittyä piirin jäseneksi.

Share This